Jakub Nowosielski

Szpiegostwo - realne zagrożenie

Coraz częstsze jest szerzenie dezinformacji, co ma osłabić pozycję firmy na rynku.