Jędrzej Zychowicz

Czynniki kryzysowe mają wpływ na ceny transferowe

Kryzysy oddziałują w istotny sposób na sytuację gospodarczą i tym samym w znaczący sposób mogą wpływać na działalność podatnika, w tym również na ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Marża transakcyjna: metoda najpopularniejsza nie zawsze się sprawdzi

Podatnicy, którzy sporządzają analizy porównawcze, decydują się najczęściej na stosowanie metody marży transakcyjnej netto. Nie w każdym przypadku będzie to jednak najlepszy wybór.

Spółki komandytowe mają problem z dokumentacją cen transferowych

Wypełnienie przez spółki komandytowe obowiązków TP za ubiegły rok wiąże się z wieloma wątpliwościami. Część z nich została wyjaśniona w zaktualizowanej wersji pytań i odpowiedzi opublikowanej w październiku br. przez MF.