Weronika Dąbrowska

Kontrola w firmie – jak długo trwa i kiedy wnieść sprzeciw

Organ nie zawiadomi przedsiębiorcy o planowanej kontroli, jeśli jej przeprowadzenie jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, także skarbowego, lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.