Mariusz Rutke

Kiedy można łączyć spółki metodą nabycia

Fuzja, przejęcie czy łączenie się spółek na gruncie prawa bilansowego stanowi połączenie jednego podmiotu z drugim. Ustawa o rachunkowości dopuszcza dwie metody łączenia spółek handlowych: metodę nabycia oraz łączenia udziałów.

Co warto wiedzieć o instrumentach finansowych

Instrumenty finansowe są jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi inwestycyjnych w działalności jednostek gospodarczych. Zasadniczo są one dzielone na instrumenty kapitałowe oraz instrumenty dłużne.

Forward – instrument w księgach

Kontrakt forward to narzędzie, które zyskuje na popularności w ostatnich latach. Umożliwia on zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami dotyczącymi instrumentu bazowego, np. ryzyka walutowego.