Włodzimierz Mędrzecki

Włodzimierz Mędrzecki. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II RP

Drugim obok kapitału zagranicznego wielkim graczem w przedwojennej polskiej gospodarce było państwo. W ostatnich latach międzywojnia wzięło ono na siebie odpowiedzialność za całokształt rozwoju gospodarki narodowej.