Tomasz Witkiewicz

Siły morskie i przemysł stoczniowy. Jak znaleźć równowagę między potrzebami militarnymi a dobrobytem społecznym?

„Naród, który nie chce karmić swojej armii – będzie karmić cudzą” - Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów.