Barbara Czyżewska-Makaruk

Korekta TP a prowadzenie działalności na podstawie decyzji o wsparciu

Korekty cen transferowych nie powinny być traktowane jako odrębne zdarzenie gospodarcze, tj. w oderwaniu od prowadzonej działalności objętej decyzją o wsparciu, gdyż korekty te odnoszą się do wyrównania rentowności w ramach działalności do której referuje decyzja.

Uproszczenia z zakresu cen transferowych dla mikro i małych przedsiębiorców

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły uproszczenie, zgodnie z którym podmioty powiązane będące mikro i małymi przedsiębiorcami, sporządzając lokalną dokumentację, nie będą zobowiązane do dołączania analizy cen transferowych.

Rok podatkowy a rok obrotowy w kontekście obowiązków z zakresu cen transferowych

W zakresie przepisów cen transferowych pojęcia „roku obrotowego” i „roku podatkowego”, co do zasady, pokrywają się i oznaczają tożsamy okres.