Andrzej Sosnowski

Szkoły muszą inaczej liczyć odpis na fundusz socjalny

Od 1 stycznia 2024 r. zmienia się sposób naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Szkoły muszą zmienić regulamin funduszu zfśs.

Dodatki w dużym stopniu różnicują wynagrodzenia nauczycieli

Wysokość świadczeń przyznawanych do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zależy m.in. od zasobności portfela organu prowadzącego. Z tego powodu w ich zarobkach występują znaczące różnice.

W placówce feryjnej wolne przede wszystkim w wakacje

Poza miesiącami wakacyjnymi nauczyciel może korzystać z urlopu bezpłatnego. Potrzeba może wynikać z celów dydaktycznych albo ważnych przyczyn. Decyzja o udzieleniu tego urlopu zależy jednak od woli dyrektora placówki.

Zmiany w kodeksie pracy nie dla wszystkich pracowników systemu oświaty

Na elastyczną organizację pracy w szkole nie mogą liczyć pracownicy, których zadania uniemożliwiają wykonywanie pracy zdalnej, np. sprzątaczka czy konserwator. Podobnie jest z nauczycielami, pedagogami czy psychologami.

Nie każdy nauczyciel tak samo chroniony przed zwolnieniem

Zanim dyrektor podejmie decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z wybranym pedagogiem, musi dokonać analizy podstawy prawnej jego zatrudnienia. Ponadto znaczenie ma, czy jego pensum nie zostało ograniczone.

Nie każdy katecheta dostanie etat

Dyrektor szkoły czy przedszkola nie może zatrudnić dowolnego nauczyciela religii, który legitymuje się odpowiednim wykształceniem. Konieczne jest imienne skierowanie władz kościelnych.

Zatrudnianie nauczycieli na nowych zasadach

System zatrudniania w przedszkolach i szkołach został uproszczony. Mniej stopni awansu zawodowego oznacza de facto mniej odstępstw od ogólnych zasad pragmatyki zawodowej.