Katarzyna Jastrzębska

Czy zyski osiągnięte przed przekształceniem są objęte estońskim CIT

Nie ma obowiązku zapłaty estońskiego CIT, jeżeli podatnik udokumentuje, że wypłacany zysk został wypracowany w okresie przed przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. i wyborem przez tę spółkę estońskiego CIT.

Czy wynagrodzenie za czas urlopu jest kosztem kwalifikowanym

Zdaniem sądów wydatki pracownicze ponoszone za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy mogą być rozliczane w ramach ulgi B+R. Są one bowiem związane ze stosunkiem pracy i wynikają z przepisów prawa pracy. Fiskus się z tym nie zgadza.

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą okiem fiskusa

Jedną z kategorii podlegających opodatkowaniu w reżimie estońskiego CIT są tzw. wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Warto podkreślić, że jest to zagadnienie charakterystyczne wyłącznie dla opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, co oznacza, że nie występuje ono w przypadku opodatkowania klasycznym CIT.

Zlecenie badań inżynieryjnych zagranicznemu podmiotowi bez WHT

Zgodnie z dominującą linią interpretacyjną KIS przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług inżynieryjnych oraz udzielenia licencji do dokumentacji końcowej dotyczącej tych usług nie są objęte obowiązkiem poboru podatku u źródła.

Fiskus wyjaśnia na czym polega „związek z oprogramowaniem”

Najnowsze interpretacje dyrektora KIS wskazują, że wszelkie usługi IT wykonywane przez specjalistów z branży informatycznej powinny być opodatkowane 12-proc. stawką ryczałtu.

Skutki podatkowe prowadzenia zdalnie z Polski działalności gospodarczej zarejestrowanej na Ukrainie

Zgodnie z dominującym stanowiskiem organów podatkowych, bez względu na to czy obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski posiadają polską rezydencję podatkową czy też nie, mogą być zobowiązani do rozliczenia przychodów z działalności zarejestrowanej na Ukrainie w Polsce. Stanie się tak w sytuacji, gdy na terytorium Polski powstanie zakład.

Szkolenia dla współpracowników też mogą być kosztem

Wydatki na wyjazdy szkoleniowe, w tym wyżywienie, transport, zakwaterowanie, z wyłączeniem części rozrywkowej, m.in. uroczystej kolacji czy wycieczek fakultatywnych, pomniejszą przychód podatnika.

Solidarna odpowiedzialność inwestora w kosztach uzyskania przychodów

Możliwość zaliczenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń wykonawcom do kosztów uzyskania przychodów jest sporna. Inaczej ten temat postrzegają organy podatkowe, a inaczej sądy administracyjne. Co istotne również w poszczególnych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestia ta jest rozstrzygana niejednolicie.

Stres towarzyszy nie tylko przedsiębiorcom. Wydatki na psychoterapię nie są kosztem

W ocenie skarbówki wydatki na psychoterapię nie zwiększą firmowych kosztów podatkowych.

Prowadzenie ewidencji do celów IP BOX

Zainteresowanie ulgą IP BOX nie maleje. Mowa tutaj o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które dotyczy objęcia wybranych dochodów 5 proc. stawką podatku.