Katarzyna Jastrzębska

Zwrot kosztów wyjazdów dla pracownika z podatkiem czy bez

Pracownicy nierzadko otrzymują od pracodawcy zwrot dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Od okoliczności sprawy zależy, czy otrzymane kwoty będą przychodem ze stosunku pracy.

Skutki podatkowe umowy powiernictwa

Ustawy podatkowe nie przewidują szczególnych regulacji dla umowy powiernictwa. Wątpliwości dotyczące skutków podatkowych czynności podejmowanych w ramach takiej umowy są przedmiotem licznych wniosków o interpretacje indywidualne kierowanych do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Ulga IP BOX – koszty uwzględniane w kalkulacji wskaźnika nexus

Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej IP BOX interesuje wiele firm z branży IT. O ile rezultat tej ulgi tj. objęcie 5 proc. stawką podatku kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (intellectual property – IP) jest stosunkowo prosty do wyjaśnienia, to sam sposób kalkulacji dochodu (podstawy opodatkowania) objętego preferencyjną stawką może nastręczać podatnikom wielu trudności.

Czy zyski osiągnięte przed przekształceniem są objęte estońskim CIT

Nie ma obowiązku zapłaty estońskiego CIT, jeżeli podatnik udokumentuje, że wypłacany zysk został wypracowany w okresie przed przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. i wyborem przez tę spółkę estońskiego CIT.

Czy wynagrodzenie za czas urlopu jest kosztem kwalifikowanym

Zdaniem sądów wydatki pracownicze ponoszone za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy mogą być rozliczane w ramach ulgi B+R. Są one bowiem związane ze stosunkiem pracy i wynikają z przepisów prawa pracy. Fiskus się z tym nie zgadza.

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą okiem fiskusa

Jedną z kategorii podlegających opodatkowaniu w reżimie estońskiego CIT są tzw. wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Warto podkreślić, że jest to zagadnienie charakterystyczne wyłącznie dla opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, co oznacza, że nie występuje ono w przypadku opodatkowania klasycznym CIT.

Zlecenie badań inżynieryjnych zagranicznemu podmiotowi bez WHT

Zgodnie z dominującą linią interpretacyjną KIS przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług inżynieryjnych oraz udzielenia licencji do dokumentacji końcowej dotyczącej tych usług nie są objęte obowiązkiem poboru podatku u źródła.

Fiskus wyjaśnia na czym polega „związek z oprogramowaniem”

Najnowsze interpretacje dyrektora KIS wskazują, że wszelkie usługi IT wykonywane przez specjalistów z branży informatycznej powinny być opodatkowane 12-proc. stawką ryczałtu.

Skutki podatkowe prowadzenia zdalnie z Polski działalności gospodarczej zarejestrowanej na Ukrainie

Zgodnie z dominującym stanowiskiem organów podatkowych, bez względu na to czy obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski posiadają polską rezydencję podatkową czy też nie, mogą być zobowiązani do rozliczenia przychodów z działalności zarejestrowanej na Ukrainie w Polsce. Stanie się tak w sytuacji, gdy na terytorium Polski powstanie zakład.

Szkolenia dla współpracowników też mogą być kosztem

Wydatki na wyjazdy szkoleniowe, w tym wyżywienie, transport, zakwaterowanie, z wyłączeniem części rozrywkowej, m.in. uroczystej kolacji czy wycieczek fakultatywnych, pomniejszą przychód podatnika.