Hubert Palewski

Spółka skorzysta jednocześnie z B+R i IP Box

Dopuszczalne jest skorzystanie przez podatnika w jednym roku podatkowym zarówno z ulgi kosztowej na badania i rozwój, jak i preferencji dochodowej IP Box w odniesieniu do tego samego dochodu.

Oddział zagranicznej spółki nie jest spółką nieruchomościową

W myśl polskich przepisów podatkowych, oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności. Czy taki podmiot może zostać uznany za spółkę nieruchomościową?

Kiedy pożyczkę trzeba opodatkować

Udzielenie zwrotnej i oprocentowanej pożyczki na zasadach rynkowych może podlegać podatkowi od ukrytych zysków.