Malwina Rączka

Zawarcie umowy przyrzeczonej warto dobrze zabezpieczyć

W przypadku braku oznaczenia terminu w umowie przedwstępnej obowiązują zasady zawarte w kodeksie cywilnym, które mogą przysporzyć trudności w późniejszych ustaleniach między stronami.

Jak utworzyć komisję ds. zgłoszeń w sprawach sygnalistów

Kto powinien wchodzić w jej skład i wedle jakich zasad ma funkcjonować?

Gminy będą miały nowe obowiązki dotyczące sygnalistów

Każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta musi zapewnić, by w podległym mu urzędzie wdrożono procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania stosownych działań następczych.

Kto odpowiada za zaginioną przesyłkę – przewoźnik czy jego podwykonawca?

Takie pytanie niejednokrotnie pada w sytuacji, gdy w przewóz feralnej przesyłki zaangażowane zostało kilka różnych podmiotów.