Jerzy Daniluk

Jerzy Daniluk: „Przełomowe” orzeczenie SN oparte na tytułach prasowych(2)

Podważanie w procesie kasacyjnym ocen pracy sędziów wizytatorów jest niedopuszczalne.

Jerzy Daniluk: „Przełomowe” orzeczenie SN oparte na tytułach prasowych(1)

Przede wszystkim sąd powinien wskazać, jakie fakty uznał za udowodnione, a jakie nie.