Kamil Burdziński

Zwrot towarów do innego kraju to odrębna transakcja dla VAT

Nie można korygować podatku należnego i naliczonego od WNT w przypadku gdy zwrot towarów dokonywany jest do innego kraju UE niż ten, z którego przyszły pierwotnie.