Natalia Kozyra

Wycofanie z używania środka trwałego a amortyzacja

W momencie wycofania środka trwałego wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, traci on cechy środka trwałego, a podatnik przestaje być uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego składnika majątku.

Kiedy należy złożyć formularz WH-OSC

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu powstało wiele wątpliwości w zakresie oświadczeń wyłączających obowiązek poboru podatku u źródła przez płatnika.