Sławomir Jaros

Przyszłość pandemii Covid-19

Naturalną cechą wirusów jest zdolność do ewolucji skutkującej ciągłymi zmianami. Istotnym działaniem, które zmniejsza liczbę wariantów, jak też tempo pojawiania się nowych, są szczepienia.