Bartłomiej Król

Współpracując z freelancerami warto zabezpieczyć interes firmy

Aby w pełni korzystać z możliwości, jakie daje outsourcing, dobrze w umowie z freelancerem wprowadzić zapisy, które zagwarantują wykonanie pracy lub zrekompensowanie jej niewykonania.

Specjalista freelancer tańszy niż pracownik

Jeśli pracodawca potrzebuje eksperta z danej dziedziny do konkretnego projektu, może oszczędzić nawiązując współpracę z wolnym strzelcem. O ile charakter zlecenia na to pozwala.

Kadrowe braki uzupełni freelancer

Outsourcing jednorazowej usługi może się opierać na umowie o dzieło. Podstawą regularnej współpracy powinno być zlecenie. Wybór umowy determinuje obowiązki wobec ZUS i fiskusa.

Freelancer tańszy niż pracownik

Wielu specjalistów może pracować na podstawie umowy o dzieło. Pozwala to oszczędzić zlecającemu projekt do wykonania takiej osobie nawet 20 proc. kosztów w porównaniu z etatem.