Paulina Kosiewicz

Brak odpowiedniej dokumentacji płacowej nie musi zaniżać świadczeń z ZUS

Sąd, w przeciwieństwie do organu rentowego, może ustalić wysokość nieudokumentowanych zarobków na podstawie wszelkich dowodów.