Adam Doroszuk

Fundacja rodzinna: granica między zarządzaniem majątkiem a biznesem

Określenie, czy dana fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie, jest kluczowe z perspektywy ustalenia prawidłowych zasad jej opodatkowania. Może to mieć istotne znaczenie dla wysokości CIT, determinuje też opodatkowanie VAT lub jego brak.

Czy utworzenie fundacji rodzinnej może być ryzykowne?

Niektóre działania podejmowane z wykorzystaniem fundacji rodzinnej mogą zostać uznane przez organy podatkowe za podlegające klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowana i skutkować sankcjami finansowymi. Są sposoby, by to ryzyko ograniczyć.

Co zmieniła fundacja rodzinna?

Polscy biznesmeni, po wejściu w życie ustawy o fundacji rodzinnej, częściej wprowadzają zmiany w umowach spółek dotyczące dziedziczenia udziałów czy akcji, częściej sporządzają testamenty.

Prawno-podatkowe skutki rozwiązania fundacji rodzinnej

Nowa instytucja prawna, jaką jest fundacja rodzinna, daje nieznane dotąd w polskim prawie możliwości zaplanowania sukcesji i zabezpieczenia majątku prywatnego oraz przyszłości firmy. Istnieje jednak wiele zagadnień, które budzą wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów. W tym zakresie, ciekawe oraz kontrowersyjne jest zagadnienie rozwiązania fundacji rodzinnej i skutków prawnych oraz podatkowych jakie to za sobą pociąga.

Fundacja rodzinna: rozwiązania korzystne i dla fundatorów, i dla beneficjentów

Podatek trzeba będzie zapłacić jedynie od dochodów osiągniętych z działalności innej, niż dopuszczona, nie ryzykując opodatkowania całości zysków. Stawka podatku jest jednak wysoka – wynosi 25 proc.

Intensywność pomocy ustala się na dzień wydania decyzji o wsparciu

Zmiana statusu przedsiębiorcy w toku realizacji inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego spółce zwolnienia z podatku dochodowego.