Adam Doroszuk

Co zmieniła fundacja rodzinna?

Polscy biznesmeni, po wejściu w życie ustawy o fundacji rodzinnej, częściej wprowadzają zmiany w umowach spółek dotyczące dziedziczenia udziałów czy akcji, częściej sporządzają testamenty.

Prawno-podatkowe skutki rozwiązania fundacji rodzinnej

Nowa instytucja prawna, jaką jest fundacja rodzinna, daje nieznane dotąd w polskim prawie możliwości zaplanowania sukcesji i zabezpieczenia majątku prywatnego oraz przyszłości firmy. Istnieje jednak wiele zagadnień, które budzą wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów. W tym zakresie, ciekawe oraz kontrowersyjne jest zagadnienie rozwiązania fundacji rodzinnej i skutków prawnych oraz podatkowych jakie to za sobą pociąga.

Fundacja rodzinna: rozwiązania korzystne i dla fundatorów, i dla beneficjentów

Podatek trzeba będzie zapłacić jedynie od dochodów osiągniętych z działalności innej, niż dopuszczona, nie ryzykując opodatkowania całości zysków. Stawka podatku jest jednak wysoka – wynosi 25 proc.

Intensywność pomocy ustala się na dzień wydania decyzji o wsparciu

Zmiana statusu przedsiębiorcy w toku realizacji inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego spółce zwolnienia z podatku dochodowego.