Martyna Oziembała

Nowe sankcje dla członków zarządu i rady nadzorczej spółek

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych rozszerza katalog przypadków uniemożliwiających piastowanie w spółce funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora albo prokurenta. Wprowadza też sankcje karne za naruszenie nowo wprowadzonych obowiązków informacyjnych wobec rad nadzorczych spółek.

Zmiany w zakresie operacyjnego działania organów w spółkach kapitałowych

Ostatnia nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie 13 października, wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych. Precyzuje też zasady obliczania kadencji członków zarządu i rady nadzorczej na wzór przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej.