Bartosz Grube

Dezinformacja groźniejsza dla firmy niż bomba

Przybywa kampanii kreujących negatywny odbiór.

Zdalny pulpit to nie tylko korzyści, ale i problemy firm

Bez odpowiednich procedur łatwo paść ofiarą ataku.

Firma musi być o krok przed sprawcami

Praca zdalna zagościła u pracodawców na stałe. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie się z nią wiążą.

Szpiegostwo - realne zagrożenie

Coraz częstsze jest szerzenie dezinformacji, co ma osłabić pozycję firmy na rynku.

Wyłudzą kredyt, zamówią towary i nie zapłacą albo zniszczą reputację w sieci

Na kradzież tożsamości najczęściej narażone są firmy powszechnie znane, rozpoznawalne i o dobrym ratingu finansowym. Ale ofiarą przestępców może paść każdy.

Bartosz Grube: Żegnaj, kredycie z wycieczki

Dla kogo zmiany w prawie konsumenckim będą dobre?