Bartosz Grube

Sama procedura ochrony danych może nie wystarczyć

Chociaż utrzymanie właściwego poziomu zabezpieczeń danych wydaje się w wielu aspektach przypominać wyścig kolarski, to kto pamięta Panama Papers, ten doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest to kwestia w każdej firmie.

Bazy danych – łakomy kąsek dla hakerów

Firma musi dostosować zabezpieczenia i wewnętrzne procedury do rodzaju przechowywanej dokumentacji, również po to, aby minimalizować zagrożenia dla osób, których dane są przetwarzane.

Prawo karne w biznesie jako instrument ochrony w przypadku kradzieży danych

Przepisy prawa karnego pozwalają pokrzywdzonemu na czynny udział w procesie poszukiwania sprawcy kradzieży danych osobowych.

Regulamin napisany, ale niewdrożony żadnej firmy przed niczym nie ochroni

Odpowiednia konfiguracja systemów bezpieczeństwa informacyjnego oraz cybernetycznego zabezpieczy dane przed potencjalnymi zagrożeniami.

Dezinformacja groźniejsza dla firmy niż bomba

Przybywa kampanii kreujących negatywny odbiór.

Zdalny pulpit to nie tylko korzyści, ale i problemy firm

Bez odpowiednich procedur łatwo paść ofiarą ataku.

Firma musi być o krok przed sprawcami

Praca zdalna zagościła u pracodawców na stałe. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie się z nią wiążą.

Szpiegostwo - realne zagrożenie

Coraz częstsze jest szerzenie dezinformacji, co ma osłabić pozycję firmy na rynku.

Wyłudzą kredyt, zamówią towary i nie zapłacą albo zniszczą reputację w sieci

Na kradzież tożsamości najczęściej narażone są firmy powszechnie znane, rozpoznawalne i o dobrym ratingu finansowym. Ale ofiarą przestępców może paść każdy.

Bartosz Grube: Żegnaj, kredycie z wycieczki

Dla kogo zmiany w prawie konsumenckim będą dobre?