Mariusz Okuń

Najtańsza energia to ta zaoszczędzona

Przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy środki nie wystarczą na kompleksową modernizację energetyczną wszystkich budynków, ale mogą mieć zasadnicze znaczenie w wypracowaniu schematów działań i zapoczątkować drogę w kierunku polepszenia komfortu życia.