Bartomiej Sawicki

Rekompensaty za drogi węgiel uchwalone

Sejm uchwalił w czwartek ustawę, o rekompensatach na wysokie ceny węgla. Ustalona w ustawie maksymalna cena jednej tony węgla wyniesie 996,60 zł. Zwiększono także wielkość rekompensaty dla sprzedawców węgla.

PGNiG uruchomiło nową kopalnię ropy naftowej

Gazowy potentat rozpoczął eksploatację złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Kamień Mały w województwie lubuskim. Obsługująca je instalacja zapewni ponad 24 tys. ton ropy i 3,6 mln m sześc. gazu rocznie.

Orlen i Świnoujście chcą budować razem port instalacyjny dla offshore

Spółka Orlen Neptun, odpowiedzialna w PKN Orlen za rozwój nowych projektów morskiej energetyki wiatrowej, będzie zaangażowana także w rozwój projektów pierwszej fazy offshore. Neptun, który stara się o licencje w ramach projektów offshore tzw. „drugiego rzutu”, będzie chciał także budować port instalacyjny razem z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Mimo braku zmian w prawie rośnie wiatr na lądzie

Grupa PGE sfinalizowała zakup trzech lądowych farm wiatrowych, a francuski Qair uruchamia swój kolejny wiatrowy projekt. Hiszpańska Iberdrola rusza zaś z budową kolejnej lądowej farmy wiatrowej. To wszystko wydarzyło się w jeden dzień i to mimo braku zapowiadanej liberalizacji ustawy odległościowej. Lista takich projektów, które mogą jeszcze powstawać pozwoli się jednak kończy.

Jest zgoda Brukseli na przejęcie Lotosu przez Orlen

Komisja Europejska zatwierdziła proces przejęcia grupy Lotos przez PKN Orlen. Bruksela uznała tzw. środki zaradcze za wystarczające.

Enea zapłaci więcej za węgiel z Bogdanki

Druga co do wielkości firma wydobywająca węgiel energetyczny w Polsce, lubelska Bogdanka zawarła aneks do umowy wieloletniej ze spółką Enea Wytwarzanie. W okresie 2022 – 2036 wartość umowy wyniesie blisko 14,2 mld zł netto i jest wyższa o ok. 6,6 proc. względem poprzedniej umowy.

TGE i URE ostrzega przed pomysłem rządu i wyższymi cenami prądu

Likwidacja obliga giełdowego oznacza spadek płynności na giełdzie. To przełoży się na pogorszenie wyceny ofert kierowanych do klienta końcowego, a co za tym idzie może zwiększyć presję inflacyjną. Przed tym zjawiskiem ostrzega Towarowa Giełda Energii oraz Urząd Regulacji Energetyki zapytane przez naszą redakcje o stanowisko wobec obliga giełdowego.

Będą dopłaty do węgla z limitami na gospodarstwo. Rząd zdradza szczegóły

Rząd zdecydował się na dopłaty do cen węgla, który odbiorcy indywidualni będą mogli kupić w cenie 996,6 zł za tonę do maksymalnie trzech ton na gospodarstwo. Rząd przeznaczy na ten cel 3 mld zł.

ZE PAK wybuduje kolejne farmy wiatrowe

Należąca do Zygmunta Solorza spółka przekazała, że jej spółka zależna PAK-Polska Czysta Energia podjęła decyzję o nabyciu od Polish Wind Holdings B.V., wiatrowej spółki Great Wind. Dzięki tej transakcji spółka chce realizować projekt farmy wiatrowej w Człuchowie. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją farmy wyniosą około 725 mln zł.

Atomowa podróż Synthosu i Orlenu nabiera formalnych kształtów

Po majowej wizycie w Polsce Jaya Wilemana, prezesa GE-Hitachi, partnera polskich firm przy budowie małych reaktorów, działania nabierają tempa. Spółka celowa polskich partnerów zyskała osobowość prawną. Krajowy regulator zaś zapewnia, że barier prawnych dla rozwoju tego rodzaju źródeł nie ma.