Rizvan Huseynov

Gorzkie owoce „jabłka niezgody” na Kaukazie

Niedawno w „Rzeczpospolitej”, w dodatku „Rzecz o Historii” (15 kwietnia 2022 r.), ukazał się artykuł zatytułowany „Kaukaski węzeł gordyjski”, w którym autor Robert Cheda podjął próbę dokonania retrospektywnej analizy przyczyn i historii konfliktu ormiańsko- azerbejdżańskiego.