Adrian Luty

Konsument pod większą ochroną

Przedsiębiorca odpowiada za brak zgodności towaru istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Na rozpatrzenie reklamacji ma obecnie 14, a nie 30 dni.

Nowe kompetencje rad nadzorczych na gruncie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

13 października 2022 roku wejdzie w życie długo zapowiadana oraz kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych . Poza uchwaleniem prawa holdingowego, wprowadza ona istotne zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych.