Materiał Płatny

Ceny za wodę i ścieki pod kontrolą

Wody Polskie, dbając o odbiorców w całym kraju, sprawdzają, czy obsługujące ich przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne sprawiedliwie ustalają koszty.