Maciej Badowicz

Boże Narodzenie w wiekach średnich

Informacje o sposobach obchodzenia świąt Bożego Narodzenia na ziemiach polskich w pierwszych wiekach po chrystianizacji należą do wyjątkowo skromnych. Praktycznie nie znamy przekazów o tym, w jaki sposób nasi przodkowie świętowali. Również Wigilia tamtych czasów stanowi zagadkę.

Wino Krzyżaków

Wraz z upadkiem Akki zakon krzyżacki rozpoczął poszukiwania lokalizacji dla swojego władztwa. Ich siedzibą w nieodległej przyszłości miały się stać Prusy, co również wpłynęło na historię wina w regionie.

Europejskie rycerstwo i krzyżackie rejzy

Walki przeciwko pogańskim Litwinom w średniowieczu były okazją do zdobycia bitewnego doświadczenia. Korzystało na tym rycerstwo przybywające do Prus niemal z całej Europy. Realizując własne cele ekonomiczne i duchowe, możni wspierali zakon krzyżacki także w jego dążeniach politycznych.

Z dziejów piwa w średniowiecznym Gdańsku

Portowe miasto nie było jedynie ośrodkiem handlu i ważnym graczem politycznym w kolejnych stuleciach. Średniowieczny Gdańsk był także tyglem kulturowym, który sprzyjał konsumpcji alkoholu o różnych walorach smakowych.

Świdrygiełło wobec Korony i Litwy

Życiorysem najmłodszego brata Władysława Jagiełły można by obdzielić wielu średniowiecznych awanturników. Wywołana przez niego waśń w rodzinie królewskiej to jedna z mrocznych kart początków unii polsko-litewskiej.

Z Ziemi Świętej nad Bałtyk

Pełniąc posługę szpitalną i walcząc w obronie chrześcijaństwa, członkowie zakonu krzyżackiego okazali się także sprawnymi urzędnikami i administratorami. Należy pamiętać, że na przestrzeni trzech stuleci bracia-rycerze stworzyli w Prusach potężną organizację państwową, z którą silniejsze niż Królestwo Polskie kraje musiały się liczyć.

Wojenne losy Antoniego Suchanka

Życiorys mojego pradziadka mógłby posłużyć za podstawę kilku scenariuszy filmowych. Zwłaszcza że postać Antoniego Suchanka to także część narodowej epopei: bez jego zaangażowania Polacy mogliby dzisiaj podziwiać „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki jedynie z reprodukcji.

Uczty pierwszych Piastów

„Kraj to wprawdzie bardzo lesisty, ale niemało przecież obfituje w (...) chleb i mięso, w ryby i miód” – obraz piastowskiej Polski przedstawiony przez Anonima zwanego Gallem, niemalże idylliczny, oddaje zasobność i dostatek dworu polskich książąt i królów.