Monika Grobelska

Restrukturyzacja zobowiązań finansowych i jej skutki

Zaciąganie kredytów lub pożyczek stało się powszechną formą finansowania inwestycji czy wydatków związanych na przykład z kupnem środków transportu. Praktyka ta wiąże się jednak z ryzykiem: na skutek zmiany sytuacji finansowej dłużnika, spłata zobowiązania nie będzie już możliwa.

Finansowanie w grupie kapitałowej – korzyści i wyzwania

Przy wyborze dostępnych opcji finansowania, należy zwrócić uwagę na ograniczenia i dodatkowe obowiązki nałożone przez przepisy prawa podatkowego.

Polski Ład skomplikował rozliczenie podziału przez wydzielenie

Od 2022 r. uczestnicy podziału muszą się mierzyć z dodatkowymi zasadami, których stosowanie jest niezbędne dla wyłączenia go z opodatkowania.

Kiedy zespół składników majątku jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa

Przedmiotem czynności prawnej, np. aportu lub sprzedaży, może być zbiór elementów majątku firmy. Ważna jest ich prawidłowa kwalifikacja, gdyż błąd może się wiązać z ryzykiem odpowiedzialności podatkowej dla uczestników transakcji.

Zwolnienia podatkowe tylko dla niektórych spółek holdingowych

Wprowadzenie reżimu PSH do krajowych przepisów było od dawna postulowane przez podatników. Ustanowione uwarunkowania mogą jednak spowodować, że w praktyce rozwiązanie to nie będzie zbyt często wykorzystywane.