Monika Grobelska

Przerzucone dochody – kiedy da się skorzystać z wyłączenia

Mimo ubiegłorocznej nowelizacji, która doprecyzowała część przepisów dotyczących podatku od przerzuconych dochodów, podatnicy mają wątpliwości odnośnie do relacji tego podatku z podatkiem u źródła, CFC oraz podatkiem minimalnym.

CIT od przerzuconych dochodów – z czym mierzy się polski podatnik

Mimo znowelizowania przepisów konstrukcja podatku od przerzuconych dochodów nadal jest bardzo skomplikowana, wymaga wiedzy o rozliczeniach zagranicznego podmiotu i gromadzenia obszernej dokumentacji.

Restrukturyzacja zobowiązań finansowych i jej skutki

Zaciąganie kredytów lub pożyczek stało się powszechną formą finansowania inwestycji czy wydatków związanych na przykład z kupnem środków transportu. Praktyka ta wiąże się jednak z ryzykiem: na skutek zmiany sytuacji finansowej dłużnika, spłata zobowiązania nie będzie już możliwa.

Finansowanie w grupie kapitałowej – korzyści i wyzwania

Przy wyborze dostępnych opcji finansowania, należy zwrócić uwagę na ograniczenia i dodatkowe obowiązki nałożone przez przepisy prawa podatkowego.

Polski Ład skomplikował rozliczenie podziału przez wydzielenie

Od 2022 r. uczestnicy podziału muszą się mierzyć z dodatkowymi zasadami, których stosowanie jest niezbędne dla wyłączenia go z opodatkowania.

Kiedy zespół składników majątku jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa

Przedmiotem czynności prawnej, np. aportu lub sprzedaży, może być zbiór elementów majątku firmy. Ważna jest ich prawidłowa kwalifikacja, gdyż błąd może się wiązać z ryzykiem odpowiedzialności podatkowej dla uczestników transakcji.

Zwolnienia podatkowe tylko dla niektórych spółek holdingowych

Wprowadzenie reżimu PSH do krajowych przepisów było od dawna postulowane przez podatników. Ustanowione uwarunkowania mogą jednak spowodować, że w praktyce rozwiązanie to nie będzie zbyt często wykorzystywane.