Aleksander Sipior

Dyrektor KIS żyje we własnej rzeczywistości prawnej

Od pewnego czasu Krajowa Informacja Skarbowa odmawia wydania interpretacji, gdy we wniosku podatnik pyta, czy aktywność jego firmy stanowi działalność B+R w rozumieniu przepisów o PIT/CIT. Zdaniem sądów praktyka ta jest nieuzasadniona.

Polski Ład wspiera działalność innowacyjną

Przy okazji reformy podatkowej z 2022 r. zmodyfikowano ulgi na rozwój, przez co zwiększyło się wsparcie dla transformacji cyfrowej przemysłu, zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników i wprowadzania na rynek nowych produktów.

Definicji działalności B+R nie można zawężać

Organ podatkowy nie ma kompetencji do modyfikowania wniosku o interpretację ani do kreowania stanu faktycznego. Nie może też wprowadzać własnych, pozaustawowych kryteriów oceny faktów opisanych przez wnioskodawcę – potwierdził NSA.

Gdzie szukać oszczędności w czasach dekoniunktury?

Wyzwania, jakie stają w ostatnim czasie przed przedsiębiorcami, powinny skłonić ich do analizy i zwiększenia efektywności kosztowej, która umożliwi im uzyskanie przewagi konkurencyjnej. By to osiągnąć, mogą skorzystać z wielu różnorodnych instrumentów wsparcia.