Marta Olejniczak

Analiza rynkowego poziomu zadłużenia jest kluczowa dla transakcji finansowych

Transakcje finansowe są jednymi z najczęściej realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi i najchętniej kontrolowanych przez organy pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej. Dlatego warto posiadać analizę rynkowego poziomu zadłużenia.

Szerokie możliwości wykorzystania analiz cen transferowych

Każdy, kto zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi stoi przed dylematem jak udowodnić, że warunki ustalone w takich transakcjach są rynkowe. Rynkowe, czyli odpowiadają warunkom, które ustaliły albo ustaliłyby podmioty niepowiązane. Zagadnienie to nabiera szczególnej istotności, gdy dla danej transakcji zostanie zidentyfikowany obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych i złożenia przez zarząd spółki oświadczenia o rynkowości cen. I tu odpowiedzią jest analiza cen transferowych.

Transakcja jednorodna – czym jest i jak ją właściwie identyfikować

Pojęcie jednorodnej transakcji kontrolowanej ma kluczowe znaczenie do ustalenia obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych. Po przekroczeniu ustalonego ustawowo progu transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym podlegają bowiem obowiązkom sprawozdawczym.

Jak zidentyfikować transakcje podlegające obowiązkom z zakresu cen transferowych za 2022 rok

Właściwa identyfikacja transakcji podlegających obowiązkom z zakresu cen transferowych jest kluczowa dla podatników. W artykule wskazujemy kogo dotyczą obowiązki za 2022 rok i jakie czynności należy wykonać aby właściwie zidentyfikować transakcje.

Transakcja jednorodna – czym jest i jak ją właściwie identyfikować

Jednorodna transakcja, której wartość przekracza ustalone ustawowo progi, podlega obowiązkom dokumentacyjnym z zakresu cen transferowych. Dlatego jej właściwe rozpoznanie jest kluczowe dla podmiotów powiązanych.