Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kieruje Katedrą Makroekonomii.