fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Marcin Szymankiewicz

Akcyza

Akcyza jest elementem ceny zakupu

Zapłacony przez przedsiębiorcę podatek akcyzowy od nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów stanowiących w jego firmie towary handlowe powinien zostać ujęty w księdze łącznie z...

VAT

Jak udokumentować sprzedaż na rzecz firmy

Obowiązek ewidencja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dotyczy jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W przypadku...

Finanse

Podatki: import usług dla uczniów

Import usługi organizacji praktyk zawodowych, spełniającej definicję kształcenia zawodowego zawartą w unijnym rozporządzeniu, finansowanej w całości ze środków publicznych,...

VAT

Faktura dla firmy tylko do paragonu z NIP

Od 1 stycznia sprzedawca będzie mógł wystawić dla podatnika VAT fakturę z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, jeśli na paragonie będzie numer...

VAT

Nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą

Od 1 listopada br. przedsiębiorca, który kupił towary wrażliwe, jest odpowiedzialny za zobowiązania zbywcy w podatku od towarów i usług, chyba że zapłacił za fakturę z...

VAT

Jak zamknąć rachunek VAT

Jeżeli bank nie dostanie informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego co do przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, to przeksięguje je na konto techniczne.

REKLAMA
Example Alt
e-Wydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA