fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Marcin Szymankiewicz

VAT

Jak kupujący rozliczy faktury korygujące

Faktura

O obowiązku zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę lub usługobiorcę nie decyduje obecnie moment otrzymania faktury, ale data uzgodnienia warunków obniżenia...

VAT

Kiedy zamieszczać na fakturze symbol EE

Faktura

W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że firmy refakturują część rozmów telefonicznych (usług telefonicznych) na pracowników. W takiej sytuacji, gdy pracodawca wystawia...

VAT

Refaktura mediów z kodem GTU

Refaktura

- Czy firmy świadczące usługi najmu lub dzierżawy i odrębnie refakturujące na najemców energie elektryczną, energie cieplną, wodę, ścieki i usługi telekomunikacyjne maja...

VAT

Niektóre faktury bez oznaczenia FP

Nie wszystkie faktury wystawione dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powinny być prezentowane w ewidencji sprzedaży JPK_V7M i JPK_V7K z oznaczeniem...

VAT

VAT: rozliczanie faktur korygujących in plus

Do 31 grudnia 2020 r. kwestia rozliczania faktur korygujących in plus przez sprzedawcę nie była uregulowana wprost w przepisach. Podatnicy kierowali się wskazówkami zawartymi w...

VAT

Faktury uproszczone na razie poza JPK

Do końca czerwca 2021 r. podatnicy nie będą wykazywać w nowej ewidencji VAT danych zawartych na paragonach zawierających NIP nabywcy. Warunkiem jest, aby dokumenty te zostały...

VAT

Obowiązek podatkowy przy badaniach klinicznych

Wymagalność podatku od towarów i usług w przypadku badań klinicznych prowadzonych w szpitalu następuje w dniu, w którym dana część usługi dla której określono zapłatę, zostanie...

VAT

Zakup na targowisku z dowodem wewnętrznym

Przedsiębiorca, który kupuje od rolników produkty rolne wystawione na straganach na bazarze, nie może dla transakcji zawartych w danym dniu sporządzić jednego zbiorczego dokumentu.

VAT

Jak rozliczyć odstępne

VAT

Należności wypłacone przez sprzedającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy przedwstępnej nabywca powinien traktować jako opłaty niepodlegające podatkowi od towarów i usług.

VAT

8 proc. VAT na środki dezynfekujące

Dezynfekcja rąk

Przedsiębiorca, który sprzedaje żel odkażający, na który wydano pozwolenie tymczasowe albo dokonano wpisu do rejestru produktów biobójczych, skorzysta z preferencyjnej stawki...

VAT

W nowym JPK_VAT określa się typ dokumentu

JPK ma zawierać część deklaracyjną i ewidencyjną.

Za okresy od 1 października wszyscy czynni podatnicy VAT muszą składać JPK zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną. W przypadku określonych dowodów sprzedaży i zakupu będą...

REKLAMA
Example Alt
e-Wydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA