fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Marcin Szymankiewicz

Finanse

Podatki: import usług dla uczniów

Import usługi organizacji praktyk zawodowych, spełniającej definicję kształcenia zawodowego zawartą w unijnym rozporządzeniu, finansowanej w całości ze środków publicznych,...

VAT

Faktura dla firmy tylko do paragonu z NIP

Od 1 stycznia sprzedawca będzie mógł wystawić dla podatnika VAT fakturę z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, jeśli na paragonie będzie numer...

VAT

Nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą

Od 1 listopada br. przedsiębiorca, który kupił towary wrażliwe, jest odpowiedzialny za zobowiązania zbywcy w podatku od towarów i usług, chyba że zapłacił za fakturę z...

VAT

Jak zamknąć rachunek VAT

Jeżeli bank nie dostanie informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego co do przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, to przeksięguje je na konto techniczne.

VAT

Galeria sprzeda obrazy i opodatkuje marżę

Jeśli przedsiębiorca zajmuje się handlem dziełami sztuki nabywanymi m.in. od twórców i ich spadkobierców, to do późniejszego zbycia tych prac może zastosować procedurę VAT marża.

VAT

VAT od zakupu paliwa do ciężarówek

Spółka może dokonać odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z poniesieniem wydatków związanych z zakupem paliwa do TIR'ów wykorzystywanych przez nią na podstawie...

VAT

8 proc. VAT na trwałą zabudowę meblową

Montaż komponentów meblowych, do którego są wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu), jest usługą opodatkowaną według preferencyjnych...

VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej

W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi dokument, w którym wykaże kwotę podatku, ma obowiązek jego zapłaty.

VAT

Wybór zwolnienia nie zawsze z korektą VAT

Przedsiębiorca, który zmieni przeznaczenie środków trwałych o wartości początkowej do 15 tys. zł, nie musi korygować odliczonego od nich podatku naliczonego, jeśli od momentu...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA