Klaudia Pastuszko

Pomoc Ukrainie daje podatkowe korzyści

Podatnicy przekazujący wsparcie finansowe i rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych za naszą wschodnią granicą, mają prawo do korzystania ze specjalnych odliczeń i preferencji w PIT, CIT i VAT.

Pomoc Ukrainie nie jest opodatkowana estońskim CIT

Minister finansów zaniechał poboru ryczałtu z tytułu wydatków odpowiadających kosztom wytworzenia lub nabycia rzeczy i praw, a także wartości nieodpłatnych świadczeń przekazanych na przeciwdziałanie skutkom wojny w Ukrainie.