Sylwia Antoniak

Jak rozliczyć VAT przy międzynarodowych transakcjach łańcuchowych

W międzynarodowym obrocie gospodarczym często spotykamy się z sytuacją, w której w transakcjach obejmujących sprzedaż towarów uczestniczą więcej niż dwa podmioty. Tego rodzaju transakcje nazywane są transakcjami łańcuchowymi. W tym kontekście pojawia się pytanie – jak prawidłowo rozliczyć VAT.

W nietransakcyjnym WNT trzeba uwzględnić przepisy państwa wysyłki

Stanowisko organów podatkowych w zakresie momentu rozpoznania nietransakcyjnego WNT, choć jednolite, jest dość kontrowersyjne i nie ułatwia polskim podatnikom rozliczania takich przemieszczeń.

Sprzedaż wierzytelności a VAT

Decydując się na sprzedaż wierzytelności przedsiębiorcy muszą liczyć się z konsekwencjami podatkowymi wynikającymi z takiej transakcji. Obrót wierzytelnościami własnymi i ich opodatkowanie VAT od lat jest przedmiotem sporów między podatnikami, a organami podatkowymi. Jakie skutki w VAT może pociągać za sobą sprzedaż wierzytelności zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy wierzytelności?

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość

1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o VAT szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego w ramach tzw. unijnego pakietu VAT e-commerce.

Grupa VAT – długo wyczekiwane rozwiązanie

Grupa VAT to duży krok w stronę stworzenia nowoczesnego systemu VAT, przyjaznego nie tylko dla polskich, ale również dla zagranicznych przedsiębiorców chcących ulokować swoje inwestycje w Polsce.

Preferencje podatkowe dla pomagających uchodźcom

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, polscy podatnicy angażują się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Przekazane wsparcie powoduje określone skutki na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.