Katarzyna Sala

Elektroniczne postępowanie rejestrowe w praktyce

Od 1 lipca 2021 r. wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania lub ujawnienia zmiany danych podmiotów wpisanych do KRS składa się wyłącznie drogą elektroniczną.