Rafał Sobera

Dywidenda bez podatku u źródła, jeśli są spełnione warunki

Zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła w odniesieniu do wypłacanej dywidendy jest możliwe w przypadku złożenia przez wspólników oświadczenia o nieprzerwanym posiadaniu udziałów i dochowania przyjętych przez wnioskodawcę reguł należytej staranności.