Anita Gołębiewska

Wszystko o KSeF dla przedsiębiorców

Narasta liczba pytań wokół Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i związanych z nim wątpliwości. Wzmogła je decyzja Ministerstwa Finansów o odroczeniu terminu jego wdrożenia. Zrozumienie nowych przepisów i procedur stanowi klucz do właściwego przygotowania się do wprowadzenia tego innowacyjnego rozwiązania, które – jak zapowiedział minister finansów Andrzej Domański – jest projektem o wysokim priorytecie.

Kolejne zmiany w e-fakturach

Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Wprowadzając zmiany, uwzględniło postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury. Przesunięto również wejście w życie KSeF z 1 stycznia na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączono z KSeF faktury konsumenckie.

KSeF to wyzwanie dla biur rachunkowych, ale i przedsiębiorców

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r. Nie będzie już żadnych kompromisów i nowe przepisy zaczną obowiązywać za niecały rok. Zstaje więc niewiele czasu na wdrożenie wszystkich nowości i aktualności do systemów finansowo-księgowych, które umożliwią przesyłanie e-faktur.

Branża popiera wprowadzenie obowiązku podnoszenia kwalifikacji

Ministerstwo Finansów ma świadomość, że wprowadzenie ewentualnych zmian dotyczących zawodu księgowego może wpłynąć na wiele osób i ma znaczenie zarówno dla tych zawodowo świadczących usługi księgowe, jak i podmiotów korzystających z tych usług, dlatego chce pozyskać z rynku informacje, które pozwolą wytyczyć kierunek dalszych działań.

Branża chce regulacji zawodu księgowego

Trwają prekonsultacje społeczne w sprawie regulacji zawodu księgowego. Przez Ministerstwo Finansów rozważane są trzy scenariusze: pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt.

Czy księgowi zdążą

Wydłużenie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur pozwoli przedsiębiorcom i księgowym na przygotowanie się do tego wyzwania. Polska będzie 4. krajem UE wdrażającym e-Faktury.

Ulgi podatkowe dla wspierających uchodźców z Ukrainy

Od początku wojny z Rosją granicę ukraińsko-polską przekroczyły prawie 3 miliony uchodźców. Są nimi głównie kobiety i dzieci, które często znajdują się w trudnej sytuacji.

Ryczałt ratunkiem dla przedsiębiorców

Wprowadzenie zmian w podatkach od 2022 roku sprawiło, że wielu przedsiębiorców ponownie zastanawia się nad wyborem odpowiedniej formy opodatkowania.