Rafał Barański

Wyzwania i szanse przy wdrażaniu przepisów o ochronie sygnalistów w krótkim terminie

W Polsce naruszenia praw osób zgłaszających nieprawidłowości, znanych jako sygnaliści, stanowią poważne wyzwanie. Ochrona tych osób przez długi czas była niewystarczająca, choć w ostatnich latach zauważalne są postępy w tym obszarze.

Odwaga sygnalistów: światło w cieniu praktyk biznesowych i prawnych

Przyszłość whistleblowingu rysuje się jako dynamiczny obszar, w którym ciągłe dążenie do poprawy standardów ochrony, budowania pozytywnej kultury organizacyjnej oraz adaptacji do zmieniającego się środowiska biznesowego i technologicznego stanowią klucz do skutecznego zapobiegania nadużyciom i promowania etyki w działalności gospodarczej i administracji publicznej.

Sygnaliści jako strażnicy społecznej odpowiedzialności

Sygnaliści odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu nieprawidłowości w organizacjach, co ma bezpośredni wpływ na społeczną stronę zrównoważonego rozwoju (Social w ESG).

Ochrona sygnalistów: z wdrożeniem zmian lepiej nie czekać

Wciąż nie uchwalono przepisów wprowadzających obowiązek wdrożenia procedur whistleblowingowych. Ale może się to stać jesienią i bardzo prawdopodobne jest, że nie będzie okresu przejściowego na przygotowania.

Lekkie podejście do ochrony danych sygnalistów może być kosztowne

Wyciek danych osoby zgłaszającej naruszenie trzeba zgłosić do prezesa UODO w ciągu 72 godzin. Na wysokość ewentualnej kary kluczowy wpływ ma poziom stosowanych zabezpieczeń prawnych i organizacyjnych.

Jak nie wdrażać whistleblowingu w firmie: katalog błędów organizacji

System whistleblowingowy nie będzie działał efektywnie, jeżeli sygnaliści nie będą wiedzieć, jak zgłosić nadużycie, czy będą właściwie chronieni i czy przekazywanie takich informacji ma sens.

Procedury whistleblowingowe wskazane także w firmach MŚP

Choć co do zasady małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą do tego zobowiązane, powinny wdrożyć procedurę przeciwdziałającą nadużyciom. Decydując się na taki krok, muszą go wykonać zgodnie z przepisami.

Ochrona sygnalistów: dostosowanie organizacji w kilku krokach

Wdrożenie systemu whistleblowingowego jest sprawą niezwykłej wagi dla każdego podmiotu. Ten proces nie musi być jednak skomplikowany. Warto go podzielić na etapy.

Anonimowość sygnalisty pod ochroną

Możliwość dokonywania zgłoszeń o naruszeniach bez zdradzania tożsamości zwiększa efektywność systemu. Takiemu sygnaliście trzeba jednak zapewnić ochronę przed działaniami odwetowymi na wypadek jego ujawnienia.