Tomasz Siennicki

Wyjątki od zasady nie powinny być interpretowane rozszerzająco

Nie ma przepisu ustanawiającego odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za koszty egzekucyjne powstałe w spółce z o.o. lub innej spółce kapitałowej.

Wsparcie dla walczącej Ukrainy bez podatku

Nieodpłatne dostawy towarów i świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych są objęte zerową stawką VAT.