Jakub Sobieski

Nabywcy obligacji zapłacą mniej fiskusowi

Od 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania obligacji zakupionych na rynku wtórnym.

Ulgę B+R i IP Box można połączyć

Od dochodu z kwalifikowanego IP podatnik może obecnie odliczyć koszty, które doprowadziły do jego wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia. Założeniem przyjętego rozwiązania jest więc dodatkowe obniżenie podstawy opodatkowania.