Aleksandra Kurecka

Koleje i żegluga mają być napędzane alternatywnymi paliwami

W sektorze transportu już od lat coraz powszechniej wykorzystuje się paliwa alternatywne, takie jak energia elektryczna czy skroplony gaz ziemny (LNG). W przypadku Polski wciąż widać jednak zapóźnienie infrastrukturalne w tym obszarze w stosunku do państw Europy Zachodniej. Impulsem do rozbudowy tego typu infrastruktury mają być zmiany wprowadzane w życie nowelizacją ustawy o elektromobilności.