Marcin Zwolenik

Nowe zasady wsparcia inwestycji produkcyjnych i usługowych

Nowelizacja „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030” złagodziła minimalne warunki uprawniające do uzyskania pomocy oraz wprowadziła nowy, bardziej klarowny system oceny inwestycji.

Ile specjalnych stref, tyle ewidencji

Spółka powinna rozliczać dopuszczalny limit pomocy publicznej odrębnie dla każdej specjalnej strefy ekonomicznej, nawet gdy te znajdują się na terenie jednego województwa.

Nabycie kontenerów jako koszt kwalifikowany nowej inwestycji

Wydatki poniesione przez spółkę komandytową na nabycie w ramach nowej inwestycji dwóch kontenerów w części, w której służą one za magazyn narzędzi i mierników niezbędnych do produkcji, stanowiący stanowisko pracy przeznaczone do wykonywania zadań przez kierowników produkcji i antykorozji, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane nowej inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu, bowiem ich nabycie wywierać będzie wpływ na proces produkcji.