Karolina Mnich

Odpowiedzialność pracownika za wystawienie pustych faktur

Pracownik wykorzystujący dane swojego pracodawcy w celu wystawienia pustej faktury może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zapłatę wykazanego w jej treści podatku należnego.

Leasing auta osobowego a odliczenie VAT

Ciężko wyobrazić sobie dzisiaj sprawnie działające przedsiębiorstwo, które nie korzystałoby z dobrodziejstwa motoryzacji. Zakup auta to jednak spory wydatek, dlatego też przedsiębiorcy często decydują się na nieco bardziej liberalną w swojej konstrukcji formę finansowania samochodu – leasing. W artykule omówimy wątpliwości związane z kwestią odliczenia VAT naliczonego z tytułu wzięcia samochodu w leasing.

Jak rozliczyć nabycie olejów napędowych z UE

Stawka podatku akcyzowego dla nabywanych w Unii Europejskiej olejów napędowych zależy m.in. od statusu nabywcy, przeznaczenia oleju oraz procedury, w jakiej odbywa się jego przemieszczenie.

Jak rozliczyć VAT od WDT samochodu

W przypadku sprzedaży używanego auta (które nie stanowi nowego środka transportu) na rzecz unijnego podmiotu, sposób rozliczenia VAT uzależniony jest od statusu nabywcy. Nie zawsze też mamy do czynienia z WDT.

Międzynarodowe transakcje łańcuchowe: jak rozliczyć VAT

W międzynarodowym obrocie gospodarczym często spotykamy się z sytuacją, w której w transakcjach obejmujących sprzedaż towarów uczestniczą więcej niż dwa podmioty. Tego rodzaju transakcje nazywane są transakcjami łańcuchowymi. W tym kontekście pojawia się pytanie jak prawidłowo rozliczyć VAT.

Działalność fundacji może być opodatkowana VAT

To czy fundacja działa jako podatnik podatku od towarów i usług, zależy w znacznej mierze od charakteru czynności, które wykonuje, a zwłaszcza od tego czy dana czynność dokonywana jest odpłatnie.

Jaki podatek od nabycia aromatów spożywczych w innym kraju UE

Składnikiem płynnych aromatów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym może być alkohol. Od jego zawartości zależy, czy polski przedsiębiorca kupujący taki komponent od unijnego dostawcy stanie się podatnikiem akcyzy.

Rozliczenie kontraktu menadżerskiego a VAT

Odprawa oraz odszkodowanie za stosowanie się do zakazu konkurencji wypłacane zatrudnionemu na podstawie kontraktu menadżerskiego prezesowi zarządu w określonych warunkach pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wysokość sankcji VAT będzie zróżnicowana

Nowe przepisy nakazują, by dodatkowe zobowiązanie podatkowe miało charakter zindywidualizowany, a organy nakładały je w wysokości uzależnionej od wagi, charakteru i okoliczności towarzyszących popełnionemu naruszeniu.

Kiedy nabycie etanolu podlega kontroli celno-skarbowej

Przeprowadzając transakcje, których przedmiotem jest alkohol etylowy, należy każdorazowo zweryfikować tryb, w jakim etanol jest nabywany, jego moc objętościową oraz substancje wykorzystane w procesie jego skażenia.