Dariusz Fikus

Dariusz Fikus

Dariusz Fikus (1932–1996) był redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej" w latach 1989–1996

Fikus: Jaka będzie „Rzeczpospolita”

Chcemy być dziennikiem dobrze poinformowanym i przemawiać własnym głosem – nie jesteśmy niczyją tubą i niczego nie podajemy do wierzenia. Jednocześnie chcemy aktywnie uczestniczyć w dramatycznej, ale fascynującej przygodzie, z której zrodzi się nowa Polska.