Krzysztof Libiszewski

Czy prawo holdingowe sprawdza się w praktyce?

Zdecydowana większość grup spółek zaniechała sformalizowania relacji, aby ograniczyć odpowiedzialność spółek dominujących i zawęzić obowiązki raportowania.