Dagmara Rajca-Erd

Sprawozdania finansowe i sekrety e-podpisów

Unieważnienie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego pociąga za sobą konieczność unieważnienia uchwały w sprawie podziału zysku.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: w rejestrze pojawiło się kilka pułapek

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada nowy obowiązek na przedsiębiorców pod groźbą wysokiej kary. Jednocześnie aparat państwowy nie daje możliwości jego spełnienia.