Dominik Pytlak

Zmiany na europejskim rynku wyrobów medycznych

W związku z wejściem w życie MDR przed podmiotami funkcjonującymi na rynku wyrobów medycznych stanęło niezwykle trudne zadanie dostosowania się do nowych obowiązków.