Paulina Młodawska

Reprezentacja spółki partnerskiej

Reprezentacja spółki partnerskiej wobec hybrydowych rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę wciąż pozostaje tematem aktualnych rozważań i dyskusji w doktrynie.

Zmiany na europejskim rynku wyrobów medycznych

W związku z wejściem w życie MDR przed podmiotami funkcjonującymi na rynku wyrobów medycznych stanęło niezwykle trudne zadanie dostosowania się do nowych obowiązków.