Szymon Dziak-Czekan

Szymon Dziak-Czekan: Bez(cenne) śmieci

Dla recyklerów śmieci nie istnieją. Odpad to surowiec, który ma swoją wartość i potencjał produkcyjny.

Recykling powinien być wykonywany lokalnie

Zwiększenie wykorzystania recyklatów pobudzi całą branżę i podniesie poziomy recyklingu tworzyw sztucznych.

Recykling w Polsce to nie palenie śmieci

Prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”

Waste management: time for radical change

The new waste management system should include extended producer responsibility.

Gospodarka odpadami: czas na radykalne zmiany

Nowy system powinien uwzględniać rozszerzoną odpowiedzialność producenta.