Agnieszka Bąk

Jak motywować? Wskazówki dla koordynatora projektu

Na starcie działań wolontariusze są często gotowi przenosić góry. Wraz z upływem czasu chęci do niesienia pomocy jednak słabną. Jak skutecznie pracować z wolontariuszami, podpowiada ekspert – Grzegorz Olifirowicz.