Mirosław Kachniewski

Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

ESRS: swego rodzaju „zęby” dyrektywy CSRD

Największe spółki giełdowe publikują czynniki zrównoważonego rozwoju począwszy od raportów za rok 2017. Niestety, wymogi regulacyjne zostały skonstruowane w taki sposób, że nie przejęli się nimi ani sprawozdający, ani odbiorcy publikowanych informacji. Dlatego konieczne się okazało opracowanie nowej architektury sprawozdawczej, czyli właśnie ESRS-ów jako pewnego rodzaju „zębów” dyrektywy CSRD.